Mission statement

Supporting Healthcare wil innovatie bieden door een vraaggestuurd, instrumenteel platform te zijn rond de zorgprofessional en zorgconsument. Dit behelst het ontwikkelen van ideeën en het zoeken van producten met, van- en voor de zorgprofessional en consument.

Visie

Supporting Healthcare wil vanuit een andere benadering professional en consument ondersteunen. In die benadering staan niet het bedrijf of het product, maar de zorgconsument en de zorgprofessional centraal. Onze resources willen we niet besteden aan dure baksteen, glossy papier of glimmende wielen. Om dit waar te maken hebben we als eerste speler van formaat een virtueel hoofdkantoor gebouwd waar de deur altijd open staat. Een kantoor dat voor iedereen eenvoudig en altijd bereikbaar is.

Supporting Healthcare richt zich op innovatie. Niet als doel op zich, maar gestuurd vanuit de zorgprofessional en voor de zorgconsument.

Supporting Healthcare vindt dat medical device management in de zorg een faciliterende rol heeft. Uitgangspunt is altijd: “Wat brengt het de zorgconsument en de zorgprofessional” .

Supporting Healthcare is een State of the Art nieuwe stijl medisch bedrijf. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor creativiteit, verbindingen leggen tussen mensen en bedrijven.

Besparend innoveren

Niet in de laatste plaats is onze visie dat zorg betaalbaar moet zijn. Ons business model is geënt op het wegnemen van kosten die in feite alleen ballast opleveren. Wij kunnen zo onze kracht en focus richten op de belangrijkste missie: Besparend innoveren